Tuần Này Xem Gì

Tuần Này Xem Gì, Ngày 28/1/2014

Lại một tuần nữa qua đi và chúng ta cùng đón chờ những bộ phim mới xuất hiện, tuần này có không có nhiều phim mới, tuy vậy vẫn có Escape Plan và Paris By Night 110 – Phát Lộc Đầu Năm, hãy vào xem và lựa chọn phim hay cho mình. Escape Plan 2013 more »

Tuần Này Xem Gì, Ngày 21/1/2014

Lại một tuần nữa qua đi và chúng ta cùng đón chờ những bộ phim mới xuất hiện, tuần này có không có nhiều phim mới, tuy vậy vẫn có bom tấn The Hunger Game 2 – Catching Fire và Cloudy with a Chance of Meatballs 2, hãy vào xem và lựa chọn phim hay more »

Tuần Này Xem Gì, Ngày 13/1/2014

Lại một tuần nữa qua đi và chúng ta cùng đón chờ những bộ phim mới xuất hiện, tuần này có khá nhiều phim hot mới, như là Captain Phillips, Gravity hay Last Vegas, hãy vào xem và lựa chọn phim hay cho mình. Gravity 2013   “Sự sống trong không gian là điều bất more »

Tuần Này Xem Gì, Ngày 5/1/2014

Lại một tuần nữa qua đi và chúng ta cùng đón chờ những bộ phim mới xuất hiện, tuần này có không có nhiều phim mới, tuy vậy vẫn có những phim đáng chú ý như là Ninja Shadow of a Tear 2013, Carrie hay The Flu, hãy vào xem và lựa chọn phim hay more »

Tuần Này Xem Gì, Ngày 30/12/2013

Lại một tuần nữa qua đi và chúng ta cùng đón chờ những bộ phim mới xuất hiện, tuần này có khá nhiều phim mới, với những phim đáng chú ý như là Rush, Free Birds hay Doctor Who, hãy vào xem và lựa chọn phim hay cho mình. Rush 2013   Rush là câu more »

Tuần Này Xem Gì, Ngày 23/12/2013

Lại một tuần nữa qua đi và chúng ta cùng đón chờ những bộ phim mới xuất hiện, tuần này có khá nhiều phim mới, với những phim đáng chú ý như là Runner Runner, Riddick hay Special ID, hãy vào xem và lựa chọn phim hay cho mình. Runner Runner 2013   Runner Runner more »

Tuần Này Xem Gì, Ngày 16/12/2013

Lại một tuần nữa qua đi và chúng ta cùng đón chờ những bộ phim mới xuất hiện, tuần này có khá nhiều phim mới, với những phim đáng chú ý như là Machete Kills hay là chương trình Vicroria Secret 2013, hãy vào xem và lựa chọn phim hay cho mình. Machete Kills 2013 more »